O Spolku A. P. H.

Myšlenku založit tento spolek jsem dostal v roce 1998, kdy jsem se poprvé dozvěděl o existenci Anthonyho Philipa Heinricha v knize J. T. Howarda „Our American Music“.

Postupně jsem poznával jeho dílo a život, uváděl jeho skladby na veřejnosti. Až o deset let později dostalo mé snažení v popularizaci A. P. Heinricha, díky studiu na Vysoké škole ekonomické, pozitivní impulzy.

V rámci své diplomové práce jsem roku 2011 stanovil strategii animace díla A. P. Heinricha. Založení spolku, webové stránky a další aktivity, které jsem realizoval, byly naplánovány v roce 2011 v této animační strategii.

Všechny náklady týkající se výzkumu Heinrichova života a díla i založení Spolku jsem hradil a stále hradím ze svého osobního finančního zdroje.

Oficiální informace o spolku:

Název spolku:
Mezinárodní spolek Anthonyho Philipa Heinricha, International Anthony Philip Heinrich´s Society, z. s.

Sídlo spolku:
Praha 6, Kyjevská 12/509, 160 00, Česká republika, Evropská Unie.

Email:
Heinrich.Society@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/Heinrich.Society

Předseda:
Ing. MgA. Pavel Farský
email: Pavel.Farsky@email.cz
http://farsky.eu

Spolek je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Spolek je registrován na Finančním úřadu pro hlavní město Prahu

Číslo účtu:
2200555341 / 2010

Účel spolku:
účelem spolku je všestranná podpora a šíření uměleckého a lidského odkazu skladatele a hudebního organizátora Anthonyho Philipa Heinricha (1781 – 1861), pocházejícího z Čech, později aktivně působícího v USA.

Aktivity budou probíhat v České republice i ve světě v oblasti osvětové, umělecké, badatelské, společenské, při využití všech dostupných způsobů jejich šíření (tradičních i moderních přístupů a technologií – besedy, koncerty, přednášky, články, publikace, semináře, internet, sociální sítě apod.).

Jejich součástí bude aktivní spolupráce s dalšími subjekty z kulturních i dalších oblastí zaměřených na podporu kultury a podpora dalších, externích aktivit vedoucích k šíření skladatelova odkazu. Koordinace aktivit spolku s aktivitami jiných kulturních subjektů bude důležitou součástí plánování.