Publikace o skladateli

Následující seznam je výběrem z mnoha publikací o A. P. Heinrichovi. Prosím autory, kteří se zaobírají Heinrichovým životem a dílem, a mají zájem zde uvést název své práce, aby mi laskavě napsali. Rád zařadím další publikace do tohoto seznamu. P. F. Publikace jsou v abecedním pořadí podle příjmení autora. Nejobsáhlejším dílem o Heinrichově životě je biografie Williama T. Uptona, která má 337 stran.

BAUMGARTEN, Fred. Four Letters and a Burial. Dostupný z: http://fbwriter.weebly.com/unpublished-four-letters-and-a-burial.html

BARRON, David. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley Sadie. 2. aktualizované vydání. 11. svazek, heslo: Heinrich Anthony Philip. London: Macmillan Publishers, 2002.

BARRON, David. The Early Vocal Works of Anthony Philip Heinrich. Disertační práce. Urbana-Champaign, Illinois, University of Illinois, 1972.

BROYLES, Michael. Mavericks and Other Traditions in American Music. Yale University Press, 2004.

BRUCE, Frank Neely. The Piano Pieces of Anthony Philip Heinrich Contained in The Dawning of Music in Kentucky and The Western Minstrel. Disertační práce. Urbana-Champaign, Illinois, University of Illinois, 1971.

BYSTROV, Michal. PÍSEŇ V HLAVĚ: Pouť českého skladatele americkou divočinou. Praha, Lidovky.cz, 6. ledna 2014.  Dostupný z: http://www.lidovky.cz/pisen-v-hlave-pout-ceskeho-skladatele-americkou-divocinou-pn1-/kultura.aspx?c=A140105_190851_ln_kultura_hep

CHASE, Gilbert. The American Composer Speaks. Louisiana State University Press, 1966.

CHMAJ, Betty. Father Heinrich as Kindred Spirit: or, How the Log-House Composer of Kentucky Became the Beethoven of America. American Studies, xxiv/2, 1983.

CLARK, J. Bunker. The Dawning of American Keyboard Music. Westport Connecticut, 1988.

CLARK, J. Bunker. A Bohemian Predecessor to Dvořák in the Wilds of America: Anthony Philip Heinrich, Dvořák in America (J. C. Tibetts), Portland, Oregon, 1993.

EVANS, Peter. A Dawning – Kentucky´s Log Cabin Composer, Anthony Philip Heinrich. Sonus, 2007.

FARSKÝ, Pavel. Anthony Philip Heinrich – americký Beethoven z Krásné Lípy/der amerikanische Beethoven aus Krásná Lípa. Kniha + CD. 1. vydání. Město Krásná Lípa, 2018.

FARSKÝ, Pavel. Anthony Philip Heinrich – americký Beethoven ze srdce Evropy aneb Cesta z Krásné Lípy do Nového Yorku. Český rozhlas – Vltava, 19. října 2016. Dostupné zde: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3727162.

FARSKÝ, Pavel. Strategie a metody socio-ekonomické animace na příkladu hudebního odkazu skladatele Anthonyho Philipa Heinricha. Diplomová práce. Praha, Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská, 2011. 131 s.

FARSKÝ, Pavel. Koncert americké hudby v Praze. Místní kultura: Magazín pro kulturní život v místech a regionech. 28. červen 2012. Dostupný z: http://www.mistnikultura.cz/koncert-americke-hudby-v-praze.

FARSKÝ, Pavel. Česká premiéra skladeb A. P. Heinricha. Místní kultura: Magazín pro kulturní život v místech a regionech. 18. květen 2011. Dostupný z: http://mistnikultura.cz/ceska-premiera-skladeb-p-heinricha.

FARSKÝ, Pavel. Klavírní tvorba skladatelů Spojených států amerických. Diplomová práce. Brno, Janáčkova akademie múzických umění, 1999. 75 s.

FILBECK, Loren Harold. The Choral Works of Anthony Philip Heinrich. Disertační práce. Urbana-Champaign, Illinois, University of Illinois, 1975.

GIBBONS, William. The Musical Audubon: Ornitology and Nationalism in the Symphonies of Anthony Philip Heinrich. Journal of the Society of American Music, 2009.

HEINZ, Igor. Z hudební minulosti Šluknovska. Od středověku po Missu solemnis 1830. Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2012.

HERBERT, Peter J. F. The Western Minstrel — Voyages through the life of Anthony Philip Heinrich. The Dvořák Society for Czech and Slovak Music, 2020.

HOROWITZ, Joseph. An American Era in Music Deserving of More Respect. New York Times. 14. 7. 2002, s. 2. Dostupný z: ProQuest.

HOROWITZ, Joseph. New York in Musical Disarray. New York Times. 10. 12. 2000, s. 2. Dostupný z: ProQuest.

HOWARD, John Tasker. Our American Music: Three Hundred Years of It. 3. vydání. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1954. 841 s.

LÖWENBACH, Jan. Hudba v Americe. 1. vydání. Praha, Hudební matice Umělecké besedy v Praze, 1948. 120 s.

LOWENS, Irving. The Triumph of Anthony Philip Heinrich, Music and Musicians in Early America. New York, 1964.

MAUST, Wilbur Richard. The Symphonies of Anthony Philip Heinrich Based on American Themes. Disertační práce. Indiana University, 1973.

MAUST, Wilbur Richard. The American Indian in the Orchestral Music of Anthony Philip Heinrich, Music East and West: Essays in Honor of Walter Kaufmann. New York, 1981.

MELLERS, Wilfrid. Odd men in Mavericks and other traditions in American music. Musical Times. 2005, číslo 146, s. 109-113. Dostupný z: ProQuest.

SCARBROUGH, Tracie Lynette. Self-Quotation in “The Minstrel’s Catch” of Anthony Philip Heinrich (1781-1861). Diplomová práce. Lexington, University of Kentucky, 2005.

SHADDLE, W. Douglas. Orchestrating the Nation: The Nineteenth-Century American Symphonic Enterprise. Oxford University Press, 2016.

STALKER, Douglas. Guide to records : Heinrich. American Record Guide. 1998, číslo 61, s. 148 -149. Dostupný z: EBSCO.

STILLER, Andrew. Předmluva. In Piano Music: Vol. 1-5. První vydání. Philadelphia: Kallisti Music Press, 1995 – 2005.

SWAFFORD, Jan. ONCE UPON A TIME IN AMERICA. The Guardian. 25. 4. 2003, s. 10. Dostupný z: ProQuest.

TARANTO, Cheryl. The Sylviad; or , Minstrelsy of Nature in the Wilds of North America: Notes. Music Library Association. 1999, červen, 4. číslo, s. 1011-1014. Dostupný z: ProQuest.

UPTON, William Treat. Anthony Philip Heinrich: A Nineteenth-Century Composer in America. 2. vydání. New York: AMS Press, Inc., 1967. 337 s.

VALERIO, Viola Shaula. At the Origins of Art Music for the Flute in North America. 2nd edition, 2014. Dostupný z: http://www.icamus.org/en/depth/previews/origins-art-music-flute-north-america/