O Spolku A. P. H.

Myšlenku založit tento spolek jsem dostal v roce 1998, kdy jsem se poprvé dozvěděl o existenci Anthonyho Philipa Heinricha v knize J. T. Howarda „Our American Music“. Postupně jsem poznával jeho dílo a život, uváděl jeho skladby na veřejnosti. Až o deset let později dostalo mé snažení v popularizaci A. P. Heinricha, díky studiu na Vysoké škole ekonomické, pozitivní impulzy. V rámci své diplomové práce jsem roku 2011 stanovil strategii animace díla A. P. Heinricha. Založení spolku, webové stránky a další aktivity, které jsem realizoval, byly naplánovány v roce 2011 v této animační strategii. Všechny náklady týkající se výzkumu Heinrichova života a díla i založení Spolku jsem hradil a stále hradím ze svého osobního finančního zdroje. (P.F.)

Oficiální informace o spolku:

Název spolku: Mezinárodní spolek Anthonyho Philipa Heinricha, International Anthony Philip Heinrich´s Society, z. s.
Sídlo spolku: Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, Česká republika, Evropská Unie.
IČO: 02645891
Email: Heinrich.Society@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Heinrich.Society
Předseda: Ing. MgA. Pavel Farský
email: Pavel.Farsky@email.cz http://farsky.eu
Spolek je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.
Spolek je registrován na Finančním úřadu pro hlavní město Prahu
Číslo účtu: 2200555341 / 2010
Účel spolku: účelem spolku je všestranná podpora a šíření uměleckého a lidského odkazu skladatele a hudebního organizátora Anthonyho Philipa Heinricha (1781 – 1861), pocházejícího z Čech, později aktivně působícího v USA. Aktivity budou probíhat v České republice i ve světě v oblasti osvětové, umělecké, badatelské, společenské, při využití všech dostupných způsobů jejich šíření (tradičních i moderních přístupů a technologií – besedy, koncerty, přednášky, články, publikace, semináře, internet, sociální sítě apod.). Jejich součástí bude aktivní spolupráce s dalšími subjekty z kulturních i dalších oblastí zaměřených na podporu kultury a podpora dalších, externích aktivit vedoucích k šíření skladatelova odkazu. Koordinace aktivit spolku s aktivitami jiných kulturních subjektů bude důležitou součástí plánování.