O skladateli

Životopis zde uvádím v mé oblíbené formě, tzn. s uvedením historických okolností, které sice ne přímo, ale třeba jen zprostředkovaně ovlivnily Heinrichův život a dílo. Cituji zde ze své diplomové práce o tomto skladateli (str. 17 – 28), ve které jsem roku 2011 tuto metodu pozorování historie z různých úhlů použil.
P. F.

1781

 • 4. února umírá v Římě český skladatel Josef Mysliveček.
 • 11. března se narodil v Krásném Buku Anton Philipp Heinrich.
 • Josef II. vydává nový zákon o cenzuře, toleranční patent, ruší nevolnictví, nařizuje podřízení duchovního stavu světským zákonům a začíná rušit tzv. „nepotřebné“ řády.
 • V USA proběhla poslední velká bitva Americké války za nezávislost v Yorktownu, kde pod vedením George Washingtona zvítězila americká armáda.
 • Ve Vídni se usazuje W. A. Mozart a navazuje přátelský vztah s Haydnem.

1783

 • 21. dubna bylo otevřeno Nosticovo divadlo v Praze.
 • V září byla podepsána Pařížská smlouva, v níž Británie uznává nezávislost USA a postupuje jí rozsáhlá území.

1785

 • V Krásné Lípě byl jmenován místním učitelem hudebník Thaddeus Adalbert Gottfried Palme (23. 4. 1765 – 2. 8. 1836).

1786

 • 18. prosince se narodil Carl Maria von Weber.

1787

 • 19. ledna byla uvedena v Praze Mozartova symfonie D dur, zvaná Pražská.
 • 28. května umírá Leopold Mozart, otec Wolfganga Amadea.
 • 29. října měla v Praze premiéru opera W. A. Mozarta, Don Giovanni.
 • V USA začal koncem roku ústavní ratifikační proces.

1789

 • 30. dubna byl George Washington uveden do prezidentského úřadu.
 • 5. května – na tento den svolává francouzský král Ludvík XVI. generální stavy kvůli zlepšení státních financí.
 • 14. července došlo k útoku na pařížskou Bastilu. Začíná Francouzská revoluce.

1790

 • 26. ledna má ve Vídeňském dvorním divadle premiéru Mozartova opera Cosi fan tutte.
 • 20. února umírá Josef II., nástupcem se stává Leopold II.
 • 15. května uvedl W. A. Mozart klavírní koncert D dur nazývaný Korunovační.
 • V prosinci odjíždí Josef Haydn do Londýna.
 • Město Philadelphia se stalo hlavním městem USA (do roku 1800).
 • Počet obyvatel v USA dosáhl 3 929 214 osob.

1791

 • 8. července získává Josef Haydn čestný doktorát na univerzitě v Oxfordu.
 • 6. září byla uvedena při příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem ve Stavovském divadle Mozartova opera Titus.
 • 5. prosince zemřel W. A. Mozart.

1792

 • 1. ledna se stát Kentucky připojil k USA.
 • 29. února se narodil italský skladatel Gioacchino Rossini (zemřel 1868).
 • 1. března zemřel císař Leopold II., následníkem se stal František II. (do roku 1835).
 • 20. dubna vyhlásila Francie válku Rakousku.

1795

 • L. van Beethoven zkomponoval klavírní koncert B dur.

1797

 • 31. ledna se narodil rakouský skladatel Franz Schubert (zemřel 1828).
 • 9. července umírá Edmund Burke, britský politik, zakladatel konzervatismu, kritik Francouzské revoluce a příznivce Americké revoluce. Přítel ekonoma Adama Smithe.
 • V říjnu podepsána mírová smlouva mezi Rakouskem a Francií, jejíž vojska již vedl Napoleon jako generál.

1798

 • 14. června se narodil František Palacký (zemřel 1876).
 • Nosticovo divadlo kupují čeští stavové, budova dostává jejich jméno – Královské stavovské divadlo.

1799

 • V Lobkovickém zámku v Roudnici nad Labem bylo uvedeno oratorium Josefa Haydna Stvoření světa.
 • 9. listopadu zneužil Napoleon převratu a stal 1. konzulem.
 • 14. prosince zemřel George Washington.

1800

 • 2. dubna měla premiéru Beethovenova 1. symfonie C dur.
 • 7. října umírá strýc A. P. Heinricha, který ho adoptoval. Devatenáctiletý Anton se stává dědicem celého majetku včetně prosperujícího podniku. (První zpráva z Heinrichova života).
 • Založena Knihovna Kongresu USA

1803

 • Na Napoleonův nátlak začíná proces mediatizace, při kterém větší státy pohltily menší knížectví.
 • Květen – Napoleon napadl Hannover.
 • Heinrich prodává dům, který zdědil po svém strýci.
 • USA kupují od Francie celé území Louisiany.
 • 11. prosince se narodil francouzský skladatel Hector Berlioz (zemřel 1869).
 • V Praze vzniká první novodobá hudební instituce Jednota umělců hudebních k podpoře vdov a sirotků.
 • V Ústí nad Orlicí vzniká Cecilská hudební jednota.

1804

 • František II. přijímá titul rakouského císaře.
 • Napoleon se nechal korunovat francouzským císařem.

1805

 • Ve Vídni měla premiéru Beethovenova 3. symfonie Eroica, původně věnovaná Napoleonovi, později bylo věnování škrtnuto.
 • 29. července se narodil Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville, politický myslitel, příznivce amerického typu demokracie.
 • 21. října – bitva u Trafalgaru, Británie poráží Francii a získává nadvládu na moři.
 • 2. prosince proběhla bitva u Slavkova, ve které Napoleon poráží koaliční armády a stává se pánem na souši.
 • Heinrich odplouvá z Lisabonu do USA. Před odjezdem zakládá společnost, která má za úkol spravovat jeho majetek v Čechách.

1806

 • Na Napoleonův nátlak vzniká tzv. Rýnský spolek a následně zaniká Svatá říše římská.
 • Vzniká vzájemná blokáda mezi Evropou a Británií (s dopadem i na USA). Způsobuje, další významné problémy v hospodářské situaci.

1808

 • V Praze vznikla Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, která o tři roky později založila Pražskou konzervatoř.

1809

 • 3. února se narodil německý skladatel Felix Mendelssohn-Bartholdy (zemřel 1847).
 • 12. února se narodil Abraham Lincoln (zemřel 1865).
 • 31. května zemřel Joseph Haydn.
 • Říjen (mír v Schönbrunnu) – Rakousko ztrácí 100 000 km2 území, 3,5 milionu obyvatel, daňových poplatníků, Rakousko musí Francii navíc platit válečné náhrady. Trvá blokáda mezi Británií a kontinentem.

1810

 • 1. března se narodil polský skladatel Fryderyk Chopin (zemřel 1849).
 • 8. června se narodil německý skladatel Robert Schumann (zemřel 1856).
 • 5. srpna vydává Napoleon tzv. trianonský tarif (zatížení koloniálního zboží 50% clem), blokáda se zostřuje.
 • Heinrich odplouvá podruhé do USA. Neúspěšně se pokouší založit obchod s importovaným českým sklem. Stává se ředitelem Southwark Theatre ve Filadelfii, bez nároku na honorář.
 • V Bostonu vzniká tradice sobotních hudebních večerů organizovaných Philharmonic Society of Boston.

1811

 • Heinrich oslavil své 30. narozeniny.
 • V Praze byla založena Konzervatoř.
 • Od roku 1806 vzrostl rakouský státní dluh ze 440 miliónů na 1060 milionů zlatých.
 • 15. března byl vydán císařský patent, „jímž se hodnota bankocetlí snižovala na jednu pětinu své nominální hodnoty“, dochází k rakouskému finančnímu bankrotu. V Teplicích a Rumburku probíhají násilné projevy nesouhlasu.
 • 28. března se narodil Jan Nepomuk Neumann, český katolický misionář, čtvrtý biskup Filadelfský (zemřel 1860).
 • 22. řijna se narodil maďarský hudební skladatel Franz Liszt (zemřel 1886).
 • 7. listopadu byly snahy náčelníka Tecumseha o vytvoření konfederace indiánských kmenů ukončeny v bitvě s vojskem guvernéra Harrisona na řece Tippecanoe.

1813

 • Po porážce Napoleona v Rusku se formuje protifrancouzská koalice, jejíž součástí byla Česká armáda. Velitelem spojeneckých vojsk byl maršál Schwarzenberg.
 • Na lodi ze Spojených států amerických se vrací do Čech Heinrich se svou manželkou, která je v jiném stavu.
 • 17. srpna vpadla napoleonská armáda do Frýdlantu.
 • 18. srpna obsadila Rumburk.
 • 23. srpna obsadila Českou Lípu.
 • Okupovaná města byla vyjedena a zčásti rabována, musela platit tzv. výpalné.
 • 16. – 19. října proběhla „Bitva Národů“ u Lipska, ve které byla napoleonská vojska poražena.
 • Manželům Heinrichovým se po těžké cestě narodila v Krásné Lípě dcera Antonie, kterou nechali u svého příbuzného Josefa Hládka v nedalekém Jirkově a vydali se skrze válčící Evropu zpět do Ameriky. Dle W. T. Uptona nejspíš plánovali, že pro ni později někoho pošlou.

1814

 • Po příjezdu do Ameriky umírá Heinrichova manželka.
 • 6. dubna Napoleon podal abdikaci.

1815

 • V Bostonu vzniká Händel and Haydn Society, organizace, která existuje do dnešních dní.

 

1817

 • 12. listopadu Heinrich uvádí v Lexingtonu (stát Kentucky) koncert, na němž zazněla, mimo jiné, americká premiéra Beethovenovy 1. symfonie C dur (17 let po světové premiéře). Během koncertu vystupoval jako dirigent, houslista a klavírista. Na koncertu zazněla též Velká ouvertura Vojtěcha Jírovce (1760 – 1850), tehdejšího ředitele vídeňské dvorní opery.

1818

 • Heinrich žije v dřevěné chatce v lesích nedaleko města Bardtown v Kentucky. Dle W. T. Uptona vyčerpán, nemocen, potřeboval po všech událostech nabrat psychických i fyzických sil. Můžeme říci, že v tomto mezidobí stráveném uprostřed přírody dochází v Heinrichově životě k zásadnímu předělu. Ztratil vše, včetně toho, co mu bylo nejdražší, svou milovanou ženu a dceru, která žila daleko za oceánem. Vše, co cítil, začal vkládat do hudby. V Heinrichově životě začíná nové období, které je charakterizováno horečnou skladatelskou pílí, nadšením pro hudbu i pro nové inspirační zdroje.

Vzhledem k výrazné změně charakteru následujícího Heinrichova života a s ním související tvorby, se v rámci následující části změní i charakter vybraných informací. Méně se budu zabývat evropskými událostmi a více Heinrichovým hudebním, skladatelským a organizačním životem v USA.

1820

 • V květnu vychází Heinrichova první sbírka “Dawning of Music in Kentucky, or the Pleasures of Harmony in the Solitude of Nature“, která obsahuje 46 skladeb na 269 stránkách. V této sbírce nalézáme hned na úvodní straně The Prague Waltz. Další názvy, které nás mohou zaujmout, jsou: The Fair Bohemian, Quick – step Waltz, či Yankee Doodle Waltz.
 • V červnu následuje sbírka “The Western Minstrel”, která obsahuje, mimo jiné, názvy: Gipsey Dance, Ländler of Austria, či Philadelphia Waltz. Obě sbírky vydalo nakladatelství Bacon and Hart ve Philadelphii. V předmluvě sám sebe charakterizuje jako “amerického skladatele”. Jistě tím má na mysli vizi americké identity, o které hovořil Patrick Henry již v roce 1776 (viz. str. 16).
 • V bostonském hudebním časopisu Euterpeiad, or Musical Intelligencer of Boston, jsou jeho skladby a styl velebeny, Heinrich je nazván Beethovenem Ameriky.
 • V srpnu posílá Heinrich jedno vydání svých skladeb a dopis Charlottě Augustě, manželce císaře Františka I., ve kterém ji prosí, aby pomohla jeho dceři Antonii, žijící u příbuzného Josefa Hládka.

1821

 • Nalézáme jeho jméno na programech několika koncertů ve Filadelfii, kde je uváděn s dalšími autory českého původu – Dusíkem a Jírovcem.
 • 11. března Heinrich oslavil své 40. narozeniny.
 • 5. května zemřel Napoleon Bonaparte.

1823 – 1826

 • Heinrichův pobyt v Bostonu
 • 29. května 1823 vychází v bostonském Daily Advertiseru článek, ve kterém zvou zájemce na koncert ze skladeb A. P. Heinricha, J. Haydna, G. Rossiniho a dalších. O Heinrichovi píší jako o prvním americkém skladateli a zároveň chválí jeho styl.
 • V období do roku 1826 žije Heinrich v Bostonu, jeho jméno se pravidelně objevuje na koncertech orchestrálních i komorních po boku Haydna, Rossiniho, Kramáře a jiných. Stává se součástí bostonské vybrané hudební společnosti. Vychází mu další sbírka skladeb The Sylviad, or Minstrelsy of Nature in the Wilds of North America, kterou věnoval Royal Academy of Music in London. Nalézáme v ní například skladbu The Students March, která v sobě zahrnuje tradiční americkou skladbu Yankee Doodle a zároveň britskou hymnu God Save the King.
 • V programu z 29. dubna nalézáme Heinrichovu skladbu s výmluvným názvem Farewell Song – The Bohemian Emigrant (Píseň na rozloučenou – český emigrant).

1826 – 1831

 • pobyt v Británii

1826

 • Heinrich odjíždí roku 1826 do Británie, dle Howarda pravděpodobně kvůli studiu hudby. Při cestě lodí si zlomil ukazováček a rozbil drahocenné housle. Doktor Löwenbach popisuje jeho působení v Londýně jako zklamání pro Heinricha. Píše: „Uchytil se nejprve jako houslista v orchestru Drury Lane Theatre a ve Vauxhall Gardens. Žil skromně o mléku a chlebě a komponoval.“ Dle básníka Thomase Moora, který měl možnost Heinrichův kompoziční styl poznat, byly jeho skladby příliš harmonicky komplikované, a tedy obtížné k provedení. Heinrich se zdál být na svou dobu příliš moderní.

1827

 • 26. března umírá Ludwig van Beethoven.

1829

 • Osobním a uměleckým zážitkem pro něj bylo setkání s dvacetiletým Felixem Mendelssohnem-Bartholdym v Londýně, které na něj tak zapůsobilo, že mu později věnoval hned několik svých skladeb jako například The Rűbezahl Dance on the Schnnekoppe (Krakonošův tanec na Sněžce).
 • V New Orleans se narodil hudební skladatel Louis Moreau Gottschalk (zemřel 1869).

1830

 • Roku 1830 schvaluje Kongres USA zákon nařizující přesun Indiánů na západ od Mississippi.

1831

 • Heinrich zkomponoval skladbu pro orchestr „Pushmataha, a Venerable Chief of a Western Tribe of Indians“, o které Löwenbach píše, že byla první hudební oslavou amerických Indiánů.
 • V Praze vzniká z iniciativy Františka Palackého Matice česká. Mezi nejvýznamnější publikace té doby patří Jungmannův pětidílný slovník česko-německý.
 • 11. března 1831 oslavil Heinrich své 50. narozeniny.
 • Heinrich napsal londýnským novinám dopis, ve kterém prosí veřejnost o pomoc pro skupinu českých hudebníků nazvaných Prague Minstrels.
 • Na podzim odplouvá na lodi zpět do USA. Svou dceru Antonii v Česku nenavštívil, dle Uptona, z finančních důvodů.

1832

 • Působí v Bostonu jako varhaník v Old South Church.
 • Jeho jméno se opět objevuje na pravidelných bostonských orchestrálních a komorních koncertech vedle Webera či Rossiniho.
 • Komponuje, mimo jiné, rozsáhlou, virtuózní skladbu, kterou věnuje F. M. Bartholdymu The Rűbezahl Dance on the Schneekoppe (Krakonošův tanec na Sněžce).
 • Jednadvacetiletému Ferenczi Lisztovi věnuje skladbu The First Labour of Hercules.

1833

 • Odjíždí do Británie.
 • 10. dubna píše v Londýně dopis, adresovaný řediteli divadla Drury Lane, s žádostí o práci v divadelním orchestru.
 • V Londýně působí jako houslista v orchestru, učitel hudby a skladatel. Dle W. T. Uptona se zde jeho skladatelský styl výrazně proměnil z haydnovského do stylu Hectora Berlioze. Ovlivnily ho nejspíš koncerty London Philharmonic Society, které ve své době jako posluchač navštěvoval.
 • Do roku 1837 cestuje po Evropě, komponuje skladby komorní , sólové, skladby s indiánskými motivy (The Indian War Council, The Treaty of William Penn with Indians), kompozice s duchovní tématikou (O Santa Maria, Adoramus te Christe) a velkou symfonii The Ornithological Combat of Kings, or The Condor of the Andes and the Eagle of the Cordilleras.

1835

 • Alexis de Tocqueville, politický myslitel, příznivce amerického typu demokracie vydává po pobytu v USA své stěžejní dílo Demokracie v Americe. 2. díl následuje o pět let později.

1836

 • Heinrich přijíždí do severočeského Jirkova, ke svému příbuznému Josefu Hládkovi, který vychovával jeho dceru, v té době 23 letou, Antonii. Zde ji nenašel. Nedlouho před jeho příjezdem se rozhodla, že ho vyhledá v Bostonu a odcestovala do Ameriky.
 • V Krásné Lípě umírá místní učitel a hudebník T. A. G. Palme.
 • Heinrich odjíždí do Prahy, kde se setkává s Janem Nepomukem Vitáskem, regenschori z Katedrály Svatého Víta, slavným mozartovským interpretem a Robertem Fűhrerem, ředitelem pražské varhanické školy.
 • V červenci byla na jeho autorském koncertu v Gratzu uvedena symfonie The Combat of the Condor. Heinrich nebyl příliš spokojen s jejím provedením z důvodu malého počtu hráčů jak při zkouškách, tak na koncertu. Nicméně zaznamenal velký úspěch.
 • Heinrich byl jako první americký skladatel zařazen do encyklopedie Dr. Gustava Schillinga.
 • 11. července vydává vláda USA oběžník o tvrdé měně, ve kterém se přikazuje prodávat státní půdu pouze za stříbro a zlato kvůli bankovkám bez dostatečného krytí zlatem, které vydávaly některé banky.

1837

 • V červnu jsou ve francouzském Bordeaux uvedeny v Heinrichově přítomnosti orchestrální skladby The Condor a Fantasie Pocahonta.
 • Na podzim tohoto roku dosahovala nezaměstnanost v USA více než 30%, zároveň prudce stouply ceny potravin a oblečení. S příchodem zimy bylo v New Yorku 200 000 lidí „ve stavu nejkrajnějšího zoufalství a beznaděje, bez prostředků, se kterými by mohli zimu přežít, odkázaných na dobročinnost“. Vrcholí krize.
 • Ve stejné době přijíždí Heinrich do New Yorku. Po příjezdu se setkává konečně se svou dcerou. O setkání píše svému příteli Mussikovi do Prahy, že: „není možné popsat radost, která zaplnila jejich srdce po shledání. Nutno podotknout, že jejich vztah zůstal i nadále živý, protože nalézáme v jeho korespondenci dopis z 11. června 1846, adresovaný příteli Libbymu, bostonskému obchodníkovi a zlatníkovi, kde ho kromě jiného prosí, aby se postaral o jeho dceru a vnučku. Posílá je do Bostonu, protože „vnučka je bledá a potřebuje změnu vzduchu…“.
 • V New Yorku působil téměř nepřetržitě až do roku 1857. Během tohoto dvacetiletého období stále pilně komponoval, jeho skladby byly součástí hudebního života v New Yorku, soukromě vyučoval, dirigoval orchestry a organizoval koncerty. Několik zajímavých údajů z tohoto období je uvedeno dále.

1839

 • Heinrichovi se dostává cti zápisem do slavné Fétisovy hudební encyklopedie.

1842

 • 12. dubna proběhla ustavující schůze New York Philharmonic Society. Heinrich této schůzi předsedal.
 • 16. června se konal „Grand Musical Festival“, v Broadway Tabernacle, který byl převážně věnován Heinrichově tvorbě. Dle W. T. Uptona byl tento první americký festival koncipován jako velká akce, co se počtu hudebníků a sboristů týče, korespondující s podobnými akcemi konanými v Evropě. Skončil úspěšně, v Tabernaclu byly tisíce lidí. Heinrich byl oslavován.

1846

 • 6. května se na stejném místě konal opět koncert z jeho děl znovu s výtečnými kritikami.

1847

 • 4. listopadu umírá Felix Mendelssohn-Bartholdy.
 • 14. listopadu umírá Josef Jungmann.
 • Heinrich komponuje skladbu, kterou v originálu nazval: „Mým slovanským bratrům v Europě – Žalost Čechů!, Bohemia´s Funeral Honors to Josef Jungmann. Popisným způsobem líčí celý průběh Jungmannova pohřbu.

1848

 • 24. ledna bylo na území Kalifornie objeveno zlato. Začíná zlatá horečka.
 • Probíhá série revolucí v Evropě.
 • Do USA přichází velká vlna přistěhovalců. V hudebním světě především z Německa.
 • Na rakouský trůn usedá František Josef I.

1853

 • 21. dubna byl na Heinrichovu počest upořádán Grand Valedictory koncert v New Yorském Metropolitan Hall. J. T. Howard uvádí, že prakticky každý významný umělec zde vystoupil. Orchestr vedl společně s Heinrichem dirigent Theodor Eisfeld, představitel německé hudební emigrace z roku 1848. Na koncert jsou dostupné dvě kritiky. První z The Musical World se zabývala především nízkou úrovní orchestru, který sotva zvládnul zahrát Heinrichovy skladby (dvě musely být dokonce vypuštěny z programu). Druhá kritika uveřejněná v New York Musical Times obligátně chválí Heinrichův umělecký styl a talent.
 • Heinrichovi bylo v tomto roce 72 let.

1857

 • Začátkem roku přijíždí Heinrich do Prahy.
 • 22. března se objevuje jeho skladba The Pilgrim Fathers na koncertu Žofínské akademie.
 • Na koncertu Konzervatoře byla provedena jeho symfonie Maria Theresia.
 • 3. května byl v sále na Žofíně uveden s ohromným úspěchem koncert složený z jeho velkých orchestrálních skladeb. Dr. Löwenbach cituje Uptona, který píše o tomto koncertu, že zde Heinrich měl možnost poprvé slyšet své orchestrální skladby v plném znění, tedy tak, jak to ve své době nebylo v Americe absolutně možné. Stejným způsobem se o úrovni tehdejších amerických orchestrů vyjadřuje Groveova encyklopedie.
 • Zajímavá je recenze Leopolda Zvonaře na tento koncert, která následovala. Zvonař v ní píše, že se v Heinrichově tvorbě snoubí nedostatek základní umělecké kultury (…untouched by any fundamental art culture) s výraznou expresí a logickou hudební dikcí.
 • V září 1857 navštívil svou rodnou obec a přátele z mládí.
 • V následujících dvou letech působil krátce v Drážďanech a opět v Praze.

1859

 • Heinrich se vrací zpět do New Yorku.

1860

 • 6. listopadu se stal prezidentem USA Abraham Lincoln.

1861

 • Po několikaměsíčních útrapách způsobených nemocí Heinrich 3. května umírá.
 • A. P. Heinrich je pochován v rodinné hrobce Audubonů.
 • V USA začíná občanská válka mezi Severem a Jihem.